Czym jest ubezpieczenie OC dla lekarza?

Każdy lekarz powinien wiedzieć, że ubezpieczenie OC lekarza (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) to jedyne niezbite oraz efektywne zabezpieczenie przed pieniężnymi skutkami błędów leczniczych, wydarzeń nieproszonych oraz szkód w mieniu pacjenta. Dla lekarzy, którzy prowadzą praktykę lekarską, jest to ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane przepisami prawa. Znakomitym uzupełnieniem tego ubezpieczenia jest OC nieprzymusowe, które rozszerza zakres ochrony.

Podstawa prawna

Zakres oraz okoliczności tego ubezpieczenia zostały zatwierdzone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Tam czytamy, że ubezpieczeniem OC obowiązkowym są objęte szkody powstałe w konsekwencji działania albo zaniechania ubezpieczonego bądź osób objętych ubezpieczeniem, w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, popełnione przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Takie OC obowiązkowe adresowane jest do lekarzy prowadzących własną, specjalistyczną albo grupową praktykę lekarską.

Do zakresu OC obowiązkowego należy zaliczyć szkody:

  • wyrządzone przez ubezpieczonego po stracie prawa do wykonywania zawodu;
  • polegające na spłacie kar umownych;
  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu albo zgubie ruchomości pacjenta;
  • powstałe w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę albo zlecenia nie licząc praktyki.

Z kolei OC dobrowolne jest skierowane do lekarzy, chcących rozciągnąć zakres zabezpieczenia na wszystkie sfery własnej profesjonalnej działalności. Ubezpieczenie takie zapewnia ochronę lekarzom wykonującym także niechirurgiczne operacje medyczne oraz korekcyjne w celu poprawienia wyglądu pacjentów. Dzięki dokładnej definicji zabiegów nie ma wątpliwości, jakie szczegółowo operacje objęte są ochroną. Szkody wynikłe z zabiegów dedykowanych w celu polepszania wyglądu nie są objęte ubezpieczeniem OC obowiązkowym. Jedynym zabezpieczeniem na wypadek takich roszczeń jest ubezpieczenie, które można dokupować jako Klauzulę do ubezpieczenia OC dobrowolnego.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com